fbpx

Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov

TermClima Žan Grčar s.p., kot upravljavec spletnega mesta termclima.si , veliko pozornosti posveča zaščiti vaših osebnih podatkov. Z vašimi podatki ravnamo z največjo možno skrbnostjo in varnostjo ter skladno z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji s področja varstva osebnih podatkov, predvsem pa skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Obdelavo podatkov izvajajo le za to pooblaščene osebe in naši skrbno izbrani pogodbeni obdelovalci. Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov ureja zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, ki jih pridobiva Termclima Žan Grčar s.p. ob dostopanju do spletnih strani termclima.si. Obdelava se izvaja na podlagi ene izmed zakonitih pravnih podlag.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

V kolikor imate kakršna koli vprašanja glede naše Politike zasebnosti in varovanja osebnih podatkov ali obdelave vaših osebnih podatkov, se lahko kadarkoli obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, in sicer na elektronski naslov zan@termclima.si

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov

Osebni podatki so vsi podatki, ki identificirajo posameznika, kot npr. ime in priimek, naslov, elektronski naslov itd. Vaših osebnih podatkov ne pridobivamo brez vašega prostovoljnega soglasja in posredovanja podatkov (vnos podatkov v za to predvidene obrazce z namenom registracije na spletnem mestu termclima.si , naročila plačljivih storitev spletnega mesta termclima.si, prijave na prejemanje e-novic, zagotavljanja podpore pri dostopanju do vsebin termclima.si, izpolnjevanja zakonskih obveznosti itd.). Vaše podatke lahko pridobimo tudi s strani pogodbenega obdelovalca, v kolikor vaše osebne podatke posredujete preko uporabe njegove storitve (podatke ob potrdilu o plačilu, podatke družabnih omrežij, v kolikor povežete vaš termclima.si profil s profilom družabnega omrežja ipd.). V nekaterih primerih Termclima Žan Grčar s.p. vaše podatke obdeluje tudi kot pogodbeni obdelovalec (nakupovanje v spletni trgovini termclima.si, kjer je možen nakup izdelkov tretjih oseb), kar je razvidno na mestih, kjer je takšen nakup omogočen. Ob posredovanju vaših osebnih podatkov se strinjate z njihovo obdelavo v obsegu in z namenom, za katerega ste osebne podatke posredovali oziroma se strinjate s posredovanjem vaših osebnih podatkov tretjim osebam, v kolikor gre za nakup izdelkov takšnih tretjih oseb. Več o namenih obdelave si preberite v nadaljevanju.

Nameni obdelave podatkov in prenos osebnih podatkov

Termclima Žan Grčar s.p. lahko vaše osebne podatke obdeluje z namenom sklenitve pogodbe (povpraševanja, ponudbe, pogajanja) ali na podlagi že sklenjene pogodbe v obsegu, ki je potreben za izvedbo dogovorjenih storitev. Z registracijo in kreiranjem vašega profila na spletnem mestu termclima.si se strinjate, da vaše podatke uporabljamo za ponujanje storitev, ki so namenjene registriranim uporabnikom, sistemsko in tehnično obveščanje ter za komuniciranje preko različnih kanalov (elektronska pošta, telefonske ali GSM številke), kadar je to potrebno za zagotavljanje naših storitev.

Vaše podatke lahko obdelujemo tudi na podlagi vaše izrecne privolitve oziroma vaše podaje soglasja za jasno določene namene. O namenih obdelave podatkov vas nedvoumno obveščamo na spletnih straneh, kjer se ti podatki pridobivajo (registracija na spletnem mestu termclima.si, nastavitev e-obveščanja itd.).

Vaše podatke lahko obdelujemo tudi na zakonski podlagi (obveščanje na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ipd.) in v sklopu zagotavljanja zakonitega interesa (varovanja omrežja, preprečevanja goljufij ipd.).

Obveščamo vas, da so vaši osebni podatki lahko dostopni tudi ostalim družbam znotraj skupine Termclima Žan grčar s.p.in našim preverjenim pogodbenim obdelovalcem. Slednji so družbe, ki nam omogočajo razvoj in vzdrževanje teh spletnih strani, zagotavljanje plačilnih storitev, izvedbo nagradnih iger ipd. Pri zagotavljanju storitev za tretje osebe (Trgovine termclima.si in drugi prodajalci na teh spletnih straneh) nastopamo v vlogi pogodbenega obdelovalca, pri čemer posredujemo upravičenim osebam tiste osebne podatke, potrebne za realizacijo njihovih storitev (nakup blaga/storitev Trgovine termclima.si in drugih prodajalcev). V kolikor imate dodatna vprašanja v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov s strani Trgovine termclima/prodajalca, stopite v stik neposredno s takšno Trgovino termclima.si/prodajalcem preko kontaktov, ki so vam na voljo na spletnem mestu termclima.si. Pri vsakem posredovanju vaših osebnih podatkov poskrbimo za ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe z namenom zaščite vaših osebnih podatkov, k enakim ukrepom pa so zavezani tudi vsi prejemniki vaših podatkov. Podatkov ne posredujemo tretjim osebam ali prenašamo v tretje države, v kolikor za tak prenos nimamo vašega izrecnega soglasja oziroma ustrezne pravne podlage. Podatki se lahko prenašajo v tretje države (kot npr. v Švico, ZDA itd.) v primeru elektronske komunikacije preko zunanjih ponudnikov storitve, izvajanja plačilnih storitev preko določenih plačilnih kanalov ipd. ali v primeru posredovanja podatkov prodajalcem, ki se nahajajo v tretjih državah.

Na podlagi mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov lahko vaše podatke posredujemo pooblaščenim osebam in pristojnim državnim organom, ki za pridobivanje in obdelavo podatkov razpolagajo z ustrezno pravno podlago v svojih zakonskih predpisih.

Storitve spletnega mesta termclima.si so namenjene osebam, starejšim od 16 let. Podatek o starosti ni pogoj za registracijo na spletnem mestu termclima.si in nismo pristojni preverjati, kateri podatki se nanašajo na osebe, mlajše od 16 let. Staršem in zakonitim zastopnikom otrok, mlajših od 16 let, svetujemo, da o varni uporabi spleta in posredovanju svojih osebnih podatkov ustrezno poučijo otroke, mlajše od 16 let.

Anonimiziranih in izbrisanih podatkov ni več možno povezati z uporabnikom, ki je takšne osebne podatke posredoval, zato se pri njihovi obdelavi ne uporablja ta Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov.

Piškotki

Spletno mesto termclima.si uporablja različne vrste piškotkov. Piškotki so alfanumerični identifikatorji, ki se naložijo na uporabnikov trdi disk in omogočajo prepoznavanje uporabnika ob naslednjem obisku. Tako vam ni treba vnašati istih podatkov pri prijavi in uporabi storitev teh spletnih strani. Več informacij o piškotkih, ki jih uporablja spletno mesto termclima.si, si lahko preberete na drugi povezavi 

Varnost

Termclima Žan Grčar s.p. veliko pozornosti posveča zaščiti vaših podatkov, zato pri vnosu podatkov na nekaterih podstraneh uporabljamo t. i. SSL (Secure Socets Layer) tehnologijo, ki je de facto standard v svetu in preprečuje možnost dostopa tujih oseb do podatkov, ki ste jih vnesli na svojem računalniku. Vaši podatki so zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipulacijo in nepooblaščenim dostopom s strani tretjih oseb. Ravno tako so naši zaposleni zavezani k varovanju vaših osebnih podatkov, spoštovanju veljavnih predpisov in internih pravilnikov Termclima Žan Grčar s.p. Redno preverjamo sprejete zaščitne ukrepe in jih dopolnjujemo. Preverjamo tudi resničnost vaših identifikacijskih podatkov, kadar je to potrebno. Visok nivo zaščite pa dosegamo tudi z ukrepi psevdonimiziranja in anonimiziranja podatkov, ko takšni podatki še vedno dopuščajo ustrezno zagotavljanje storitve.

Rok hrambe

Vaše osebne podatke hranimo skladno s predpisanimi roki hrambe oziroma do izpolnitve namena, za katerega so bili pridobljeni. Osebne podatke, pridobljene na podlagi vašega soglasja, hranimo do preklica, v kolikor ni drugačen rok predviden v podanem soglasju ali določen z zakonom (daljši rok hrambe je predpisan za dokumente finančnih transakcij ipd.). Nekatere kategorije podatkov se hranijo dlje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, z namenom preprečevanja goljufij ali za druge zakonite interese.

Pravice posameznikov

Posamezniki oziroma uporabniki spletnega mesta termclima.si sami vnašate in posredujete vaše osebne podatke. Zaradi zagotavljanja točnosti in ažurnosti vaših osebnih podatkov nas nemudoma obvestite o kakršni koli spremembi na elektronski naslov zan@termclima.si oziroma takšne spremembe vnesite neposredno v termclima.si.

Obveščamo vas, da imate pravico do dostopa, dopolnitve, popravka, izbrisa (pravica do pozabe), omejitve obdelave, prenosljivosti osebnih podatkov in ugovora zoper obdelavo, ki temelji na točki f) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ali za namene neposrednega trženja.

Ob tem pojasnjujemo, da lahko podano soglasje delno ali v celoti kadarkoli prekličete. Ravno tako je omogočeno brisanje podatkov na podlagi zahtevka uporabnika ali preko za to predvidenega gumba v profilu Moja termclima.si. Proces brisanja je možno ustaviti v roku 24 ur, po tem roku prekinitev ni več možna. Vsi zahtevki se posredujejo na naslov Termclima Žan Grčar s.p., Bizjakova ulica 3, 1000 Ljubljana ali elektronski naslov zan@termclima.si. O naši odločitvi vas bomo pisno obvestili. V kolikor vaši zahtevi ugodimo, se bodo takšni osebni podatki nemudoma prenehali obdelovati za namen, katerega soglasje je bilo preklicano, oziroma v primeru izbrisa za vse namene, v kolikor ne obstaja druga pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov. Preklic soglasja in izbris ne vplivata na zakonitost obdelave, izvedene v skladu s soglasjem pred preklicem oziroma izbrisom vaših podatkov.

Seznanjamo vas, da vaše zgoraj navedene pravice niso absolutne in jih moramo izpolniti zgolj v določenih primerih. Ob uveljavljanju vaših pravic bomo najprej preverili vašo identiteto, saj navedene pravice lahko uveljavlja samo imetnik osebnih podatkov. Hkrati pa vas obveščamo, da vam bo ob uveljavitvi določenih pravic onemogočena uporaba storitev spletnega mesta termclima.si, katerih uporaba brez vašega soglasja oziroma osebnih podatkov ni možna.

V primeru suma, da se vaši podatki ne obdelujejo skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Avtomatizirana obdelava podatkov

Obveščamo vas, da lahko avtomatizirano obdelujemo tudi določene informacije, ki jih uporabljamo za interne raziskave, da bi izboljšali naše storitve, za statistične obdelave in iz varnostnih razlogov. Te informacije so geolokacijski podatki (v kolikor to omogočite), uporabljen spletni brskalnik in trenuten IP naslov osebnega računalnika, vsebina, trajanje telefonskih pogovorov, uporaba storitev ipd. Obveščamo vas, da imate pravico ugovarjati sprejemanju odločitev na podlagi zgolj avtomatizirane obdelave vaših podatkov, razen ko je takšna odločitev nujno potrebna za preprečevanje zlorab in utaj na podlagi predpisov EU in nacionalne zakonodaje, za sklepanje in izvajanje pogodb med posameznikom in Termclima Žan Grčar s.p. ali temelji na vaši izrecni privolitvi.

Povezava na druge spletne strani

Ta politika zasebnosti se nanaša na spletno mesto termclima.si. Naše spletne strani lahko vsebujejo tudi povezave na druge spletne strani. Ob kliku na povezave drugih spletnih strani se seznanite z njihovimi politikami zasebnosti, saj podjetnik Termclima Žan Grčar s.p. ni odgovoren za politiko zasebnosti in piškotkov ter vsebine teh povezanih spletnih strani.

Veljavnost in spremembe

Ta politika zasebnosti stopi v veljavo z dnem objave. Upravljavec si pridržuje pravico do sprememb brez kakršnegakoli predhodnega obvestila. Vse spremembe bodo objavljene na teh spletnih straneh in stopijo v veljavo z dnem objave na tem spletnem mestu.